Jeśli chcesz uczestniczyć w budowie tego portalu, proszę o kontakt - daniel.zentera@opony.net
Z astmy można „wyrosnąć” – astma zanika z wiekiem dziecka. To jeden z mitów dotyczących astmy. Astma jest chorobą trwającą całe życie. Czytaj więcej na www.adamantczak.pl

Reklama